10.000,00 US$ - 20.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
21.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
18.000,00 US$ - 40.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
20.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
20.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
20.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)